Thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh với chiến lược chuyển đổi số thành công

Chuyển đổi số đang là tiêu chuẩn mới về kinh doanh và tăng trưởng. Nó không chỉ là việc kết hợp công nghệ vào công việc kinh doanh mà còn là một sự thay đổi vượt bậc, phá vỡ hầu hết mọi thứ hình thành nên doanh nghiệp.

Chọn chương trình tham gia

Về chúng tôi

SmartInsights is a research firm focused on the world of Digital Transformation (DX). Led by seasoned technology industry analysts SmartInsights provides advice, recommendations and decision support tools for organisations seeking to understand how new technologies will change the markets in which they operate.

To address the implications of the technology-driven change, often referred to as Digital Transformation, we examine the intersection of three inter-related areas: New TechnologiesEmerging Use Cases, and Enterprise Change Management.

chuyển đổi số Theo Đối Tượng

Business Membership gives you and your team a complete and structured system of audits, templates, guides, and e-learning to help you rapidly review and optimize your Digital Transformation. From ready-to-use templates to comprehensive e-learning, we provide marketing resources that help you get results fast whilst upskilling your team.

giải pháp chuyển đổi số hữu ích, được công nhận trên toàn quốc

0 +
Con người và công ty được tư vấn
0 +
Các khóa học, hướng dẫn, mẫu và công cụ
0 +
Kinh nghiệm trong chuyển đổi số

Được tin cậy bởi các nhà chuyển đổi số, các đối tác và khách hàng trên toàn quốc

chuyển đổi số theo ngành nghề

Tất cả các ngành nghề >>>

Chăm Sóc Sức Khỏe & Dược Phẩm

Chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dược phẩm đã được COVID-19 đẩy mạnh nhanh hơn, ngày càng nhiều người đưa ra quyết định mua hàng trực tuyến và kết quả là cạnh tranh trực tuyến trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp cần có chiến lược thay đổi để thích nghi trong thời đại mới.

Chế Tạo

Chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dược phẩm đã được COVID-19 đẩy mạnh hơn, ngày càng nhiều người đưa ra quyết định mua hàng trực tuyến và kết quả là cạnh tranh trực tuyến trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp cần có chiến lược thay đổi để thích nghi trong thời đại mới.

Thương Hiệu

Chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dược phẩm đã được COVID-19 đẩy mạnh nhanh hơn, ngày càng nhiều người đưa ra quyết định mua hàng trực tuyến và kết quả là cạnh tranh trực tuyến trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp cần có chiến lược thay đổi để thích nghi trong thời đại mới.

Thương Mại Điện Tử & Bán Lẻ

Chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dược phẩm đã được COVID-19 đẩy mạnh hơn, ngày càng nhiều người đưa ra quyết định mua hàng trực tuyến và kết quả là cạnh tranh trực tuyến trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp cần có chiến lược thay đổi để thích nghi trong thời đại mới.

Dịch Vụ Tài Chính

Chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dược phẩm đã được COVID-19 đẩy mạnh nhanh hơn, ngày càng nhiều người đưa ra quyết định mua hàng trực tuyến và kết quả là cạnh tranh trực tuyến trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp cần có chiến lược thay đổi để thích nghi trong thời đại mới.

CNTT & Công Nghệ Cao

Chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dược phẩm đã được COVID-19 đẩy mạnh hơn, ngày càng nhiều người đưa ra quyết định mua hàng trực tuyến và kết quả là cạnh tranh trực tuyến trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp cần có chiến lược thay đổi để thích nghi trong thời đại mới.

đào tạo chuyển đổi số trực tuyến

SmartInsights luôn tận tâm cung cấp cho bạn những giải pháp phù hợp và hiệu quả. Từ các chiến lược cơ bản đến các chiến lược cấp cao, bạn sẽ tìm thấy các giải pháp phù hợp với mục tiêu của mình.